Modern Teknoloji Tüm Detaylarıyla

Modern teknolojiler sadece bireysel bir insanın değil, bir bütün olarak tüm toplumun yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Modern teknolojik ilerlemenin başarılarını kullanmayacak bir girişim hayal etmek artık oldukça zor

Modern dünyada modern iş teknolojileri

İş teknolojileri, yeniliklerin kullanımını içeren özel olarak tasarlanmış teknikler, belirli bir projenin daha da geliştirilmesine katkıda bulunan teknolojik çözümlerin bir kombinasyonudur. Dünyada modern iş teknolojilerinin kullanılması, ticari projelerin yeteneklerini önemli ölçüde genişletmemize ve yeni beklentiler açmaları için elverişli koşullar yaratmamıza olanak tanır.

Modern iş teknolojilerinin – temel amacı, bir işletmenin veya tek bir ticari yapının işini teşvik etmek, daha geleneksel, genel kabul görmüş iş standartlarıyla erişilemeyen pazar segmentlerini fethetmektir.

Modern iş teknolojilerinin ana görevleri şunlardır:

 • iş dünyası ve son tüketici arasında ilişkiler kurulmasına daha yakın ve daha anlaşılır olacak yenilikçi çözümler aramak;
 • gelir optimizasyonu;
 • çalışan personelin verimliliğinde artış;
 • yeni bir strateji türü yaratmak;
 • pazarlama etkisini artırmak için yeni yöntem ve yöntemlerin araştırılması veya geliştirilmesi.

Ana görev –, yenilikçi çözümlerin ve stratejilerin katılımıyla belirli pazar segmentlerinde proje tanıtımının kârında önemli bir artıştır.

Modern bilimsel teknoloji

Modern bilimsel teknolojilerin ana görevi –, herkesin günlük yaşamından başlayarak ve endüstriyel üretimdeki gelişmelerin tanıtılmasıyla biten, insan faaliyetinin tüm alanlarının geliştirilmesinde yenilikçi, etkili çözümlerin sunulmasıdır, tarım sektörü ve iş tanıtımı.

Modern teknolojilerin geliştirilmesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaratılması ve iyileştirilmesinde özel bir rol verilmektedir. Buna ek olarak, modern bilimsel teknolojinin ana alanları arasında çeşitli biyoteknolojilerin oluşturulması, tıp ve ilaçların geliştirilmesi yer almaktadır.

Modern bilimsel teknolojilerde önemli bir rol, bilgi ve telekomünikasyon sistemlerine, daha sonra bir kişinin – hafif ve ağır sanayinin ekonomik faaliyetlerinde kullanılabilecek yeni malzemelerin yaratılmasına ve tarım sektörüne de atanmıştır.

Modern eğitim teknolojisi

Modern eğitim teknolojilerinin ana eğilimlerini geliştirmek için, eğitim alanının insancıllaştırılması denir. Kendini gerçekleştirme ve her bireyin kendini gerçekleştirmesi teşvik edilir.

Modern eğitim teknolojileri, öğrencilerin bilgi ile çalışırken birincil beceriler kazanmalarını sağlayan öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim yöntemlerinin kullanılmasını sağlar:

 • aramak;
 • bilgi sıralama;
 • verileri organize eder ve saklar.

Bu, metin editörleriyle çalışmayı, sunum ve proje oluşturma kaynaklarını, dinamik tablolar için araçları içerir.

Modern bilgi ve iletişim sistemleri

Modern bilgi ve iletişim sistemleri şunları içerir:

 • kablolu ve kablosuz iletişim;
 • uydular, veri iletim cihazları;
 • antenler;
 • güvenlik kameraları.

Bu liste tamamlanmaktan uzaktır. Bilgi sistemleri yönetim merkezlerinin varlığı sayesinde, bugün otomatik iletişim ve iletişim araçlarının kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunları hızla ortadan kaldırmak mümkün hale gelmiştir.

Modern bilgi ve iletişim sistemleri olarak, yeni otomobil modelleri ile donatılmış uydu iletişimi aktif olarak kullanılmaktadır. Olası doğal afetler ve diğer doğal afetler hakkında video ve ses sinyalleri şeklinde iletim yapabilirler.

Modern bilgisayar teknolojisi

Modern bilgisayar teknolojilerinin sahip olduğu temel avantaj, belirli bir iş projesinin eğitimi veya uygulanması sürecinde gerekli olan tüm gerekli bilgileri mümkün olan en büyük miktarda elde edebilme yeteneğidir.

Modern bilgisayar teknolojilerinin yaygınlaşmasının işgücü piyasasının gelişimi üzerinde büyük etkisi vardır. Bu teknolojilerin oluşturulması sayesinde, hemen hemen her şirkette çalışmayı önemli ölçüde hızlandırmak ve birbirlerinden çok uzak olsalar bile insanlar arasında iletişim kurmak mümkün hale geldi.

Modern bilgisayar teknolojileri, bilimin gelişmesine katkıda bulunur ve bilimsel projelerin hesaplanması ve oluşturulması sürecini büyük ölçüde kolaylaştırır. Tıp alanında, modern bilgisayar teknolojisi artık ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu teknolojiler olmadan, modern tıpta çeşitli hastalıkları teşhis etmek ve hastanın etkili tedavisini reçete etmek oldukça zordur ve hatta bazen imkansızdır.

Modern tıbbi teknoloji

Bilim ve teknoloji alanında hızla gelişen teknolojiler modern tıpta aktif olarak kullanılmaktadır. Hastanın teşhisi sırasında modern tıbbi teknolojilerin kullanımı özellikle belirgindir. Tıp alanındaki teknolojik ilerleme sayesinde, bilgisayar tomografisi ve ultrason bugün aktif olarak kullanılmaktadır.

Tıp alanında, mikrocerrahi ve minimal invaziv müdahalelere izin veren yenilikçi teknolojiler ortaya çıkmaktadır. Modern tıbbi teknolojiler, kalp cerrahisinde, kök hücrelerin kullanımını içeren hücre tedavisi sırasında, vasküler cerrahide, plastik cerrahi sırasında, ortopedide kanseri tedavi etmek için kullanılır, oftalmolojide olduğu gibi.

İnşaatta modern teknolojiler ve malzemeler

Modern teknolojinin gelişimi inşaat pazarından kaçınmamıştır. Bugün, inşaat çalışmalarının tüm sürecini önemli ölçüde kolaylaştıran yapı malzemelerinin yanı sıra birçok teknoloji ortaya çıktı. Modern teknolojilerin ve malzemelerin inşaatta kullanımı sayesinde, daha az nakit yatırımı ile daha kısa sürede binalar inşa etmek mümkün hale gelir, işgücü maliyetleri ve bugün özellikle önemli olan –, inşa edilen binanın maksimum ısı tasarrufu etkisini elde etmektir.

Bugün inşaat sırasında kullanılan birkaç modern teknoloji var:

 • çıkarılamayan kalıp kullanımı;
 • binaların inşası sırasında 3D panellerin kullanılması;
 • arka uç modüler kalıp kullanımı.

Çerçeve ev inşası denilen bina bugün inşaat sektöründe giderek daha fazla popülerlik kazanıyor.

İnşaat pazarında, enerji verimliliğini artıran ve kendi soğutma sistemlerine sahip 3D baskılı tuğlalar gibi modern yapı malzemelerini bulabilirsiniz. Bir başka yenilik –, herhangi bir yapıyı daha güvenilir ve dayanıklı hale getirebilen kendi kendini iyileştiren betondur.

Modern enerji malzemelerinin kimyasal teknolojisi

Modern bilimin tüm alanlarının – faaliyetlerindeki kilit yön, enerji için güvenli ve yüksek verimli ve ekonomik kaynakların araştırılması ve oluşturulmasıdır. Son yıllarda yaygın olarak kullanılan petrol veya kömür gibi enerji kaynaklarının, sadece kullanımları sırasında değil, aynı zamanda ekstraksiyon sırasında da çevre üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Çıkarma maliyetleri göz önüne alındığında, bu enerji kaynaklarının kullanımı çok verimli değildir.

Enerji, yeni malzemeler aramanıza ve bu malzemelerden enerji elde etmek için araçlar ve yöntemler geliştirmenize olanak tanıyan kimya teknolojisi endüstrisi ile yakından bağlantılıdır.

Modern enerjideki malzemelerin kimyasal teknolojisi, nükleer-kimyasal süreçlerde daha verimli yönetim ve yenilik ve doğal hammaddelerin birincil ve ikincil işlenmesi için gelişmiş teknolojilerin yaratılmasını sağlar. Ayrıca, bu teknolojinin kullanılması, nükleer enerjinin çalışması sonucunda ortaya çıkan nükleer yakıt ve atıkların daha verimli işlenmesine olanak tanır.

Personel yönetiminde modern teknoloji

Personel yönetiminde bazı modern teknolojilerin kullanımı, her şeyden önce aşağıdakilere bağlıdır:

 • işletme ( mülkiyet formunda bulunan iç kuruluşun niteliğinden, faaliyet türü );
 • dış faktörlerin varlığı ( kültür, politik bileşen, sosyal olarak – ekonomik bileşen ).

Modern teknolojilerin personel yönetiminde tek bir kuruluşta kullanımı sırasında, personel yönetimi alanında çalışan çalışanların yetkinliği ve mesleki becerileri gibi bileşenler büyük rol oynamaktadır.

Nihai hedef dikkate alınarak kullanılan bu teknolojiler aşağıdakilere ayrılabilir:

 • işletmenin personel yapılarının oluşturulması;
 • personelin ve bir bütün olarak işletmenin verimliliğinin sağlanması;
 • işletmede yenilikçi çözümlerin kullanılmasını teşvik eden personel yönetimi.

Personel yönetimi teknolojileri geleneksel, endüstri, profesyonel ve yenilikçi olabilir. Yukarıdaki teknolojilerin her biri, işletmenin faaliyet türünün özelliklerine ve yönüne göre kullanılır.

Bilim ve teknolojinin kullanımı, uygulanması ve geliştirilmesindeki mevcut eğilimler

Modern dünyada, yeni bir teknolojik yapının oluşumunda başroller termonükleer enerji, genetik mühendisliği, fotonik, nanoteknoloji ve robotiklere atanmıştır. Günümüzde mal üretiminin esnek otomasyonu gerçekleşmekte, bilgi ağlarının ve ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesi süreci devam etmektedir.

Yeşil enerji ve yenilenebilir enerji giderek daha fazla popülerlik kazanıyor. Teknolojiler, enerji yoğunluğunun yanı sıra mal üretiminin malzeme tüketimini azaltmak ve yeni tipte yapısal malzemeler oluşturmak için geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. 

Yeni teknoloji üretimi için teknolojiler

Yeni teknolojinin üretimi için teknoloji, sonraki testleri ve kalite kontrolü, üretimi ile ilgili tüm malzeme maliyetlerinin işlevselliği ve hesaplamaları ile ilk prototipin geliştirilmesi ve geliştirilmesi ile başlar. Yeni teknolojinin ilk prototipinin başarılı bir şekilde geliştirilmesinden sonra seri üretime geçildi.

Yeni teknolojinin üretimini geliştirme süreci, mevcut işletmenin kapasitesi yeni ekipmanın verimli üretimi için yeterli değilse, mevcut veya bazı durumlarda yeni işletme ( ‘de gerçekleştirilebilir.

Modern Teknoloji Şirketleri

Bugün dünyada modern teknolojilerin geliştirilmesi ve geliştirilmesi ile uğraşan birçok şirket var. Bu şirketlerin faaliyet gösterdiği endüstriler tıptan ağır sanayiye kadar çok çeşitli – olabilir.

En ünlüleri:

 • Lenovo – aktif olarak yeni bilgisayar sistemleri geliştiren Çinli bir şirkettir;
 • Mastercard –, ödeme sistemlerinin ve yenilikçi elektronik teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımında dünyada lider konumdadır;
 • Hitachi – binden fazla organizasyon ve bölümü içeren en büyük küresel şirketlerden biridir. Ev ve özel endüstriyel ekipman geliştirir.
 • Siemens –, elektronik, tıbbi ekipman, ulaşım, telekomünikasyonun oluşturulmasında yeni teknolojilerin aktif olarak uygulanması ve geliştirilmesi konusunda önemli bir uluslararası kaygıdır.

Şirketler, piyasa ihtiyaçlarını ve yeni teknolojileri uygulama olanaklarını analiz eder, verimlilik, alaka düzeyi, analogların kullanılabilirliği, maliyet ve uygulama olasılığı gibi parametreleri değerlendirir.

Tıpta modern teknoloji geliştiren şirketler

Modern şirketler tıpta modern teknolojilerin geliştirilmesine büyük önem vermektedir.

Başarılı A.M.I. Projeler. Italia, SeverOne serisine ait otomatik tip harici defibrilatörlerin geliştirilmesi ve üretimidir.

AR-EL tıp alanında teknolojik gelişmeler yürütmekte ve ameliyat masaları, koltuklar ve kan toplama koltukları üretmektedir. AR-EL, doktorlar için veteriner cerrahi masaları ve motorlu masalar, dolaplar ve sandalyeler üretmektedir.

EdanInstruments ve Esaote, tıbbi laboratuvarlar için gelişmiş teşhis sistemleri geliştiriyor ve analizörler üretiyor.

Modern inşaat teknolojileri geliştiren şirketler

Modern inşaat ekipmanlarının üretiminde dünya liderleri arasında Alman şirketi Rothenberger yer alıyor. Şirketler arasında Fransa, İspanya, İsveç ve ABD’de bulunan 14 fabrika bulunmaktadır.

Eurodima inşaat şirketi 15 yılı aşkın bir süredir elmas aletler geliştiriyor ve üretiyor. Ana çalışma alanı –, yüksek frekanslarda çalışan elmas teknolojisi için yeni gelişmelerdir.

Modern kaynak ekipmanı üreten işletmeler arasında İtalyan şirketi Ritmo ve Alman şirketi Rico’dan bahsedebiliriz.

Çağdaş Yatırım Teknolojileri Merkezi

Çağdaş Yatırım Teknolojileri Merkezi, Rusya’daki en büyük danışmanlık merkezleri ağının temsilcilik ofisi. Merkez çeşitli alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Bu, tüccarları eğitmek ve daha deneyimli işadamlarının ileri eğitimidir. Çağdaş Yatırım Teknolojileri Merkezi yatırımcılara eşlik eder ve tavsiyelerde bulunur.

Modern tıbbi teknolojilerin kliniği

Modern Tıbbi Teknolojiler Kliniği, MEDEP-Bölgeleri tıp merkezinin bölümlerinden biridir. Tıp kurumu pediatrik cerrahi ve üroloji konusunda uzmanlaşmıştır. Kliniğin duvarları içinde, çocuğun doğumundan sonra kadının vücudunun tamamen restorasyonunu amaçlayan, fizyoterapi egzersizleri ve diğer prosedürler kullanılarak doğum sonrası rehabilitasyon gerçekleştirilir.

Sergilerde modern teknolojiler

TAC « Expocenter » sergilerinde yenilikçi teknolojiler ve iç ve modern ekonominin çeşitli sektörlerindeki son başarılar geniş ölçüde temsil edilmektedir. Sergide, üretici ile son kullanıcı arasında temas kurmak ve teknolojik yenilikleri göstermek en kolay yoldur. Sergiler sayesinde, geliştiriciler yeni bir buluşa ilgi derecesini ve tüketici tepkisini değerlendirme fırsatına sahipler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site size daha iyi bir tarama deneyimi sunmak için çerezleri kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.